Pēdējie, Sporta skolas PĀRDAUGAVA komandu, spēlētie turnīri !