2001 Pārdaugava hokeja komanda

Komanda 2015. gadā

Komanda 2015. gadā

Komanda 2009.gadā
Komanda 2009.gadā

Komanda 2008.gadā
Komanda 2008.gadā